Search This Blog

Friday, 19 August 2011

गायत्री मंत्र

विभिन्न देवी की प्रसन्नता के लिये गायत्री मंत्र


दुर्गा गायत्री

ॐ गिरिजाये विधमहे, शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा :प्रचोदयात


लक्ष्मी गायत्री

ॐ महालाक्ष्मये विधमहे, विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी:प्रचोदयात


राधा गायत्री

ॐ वृष भानु: जायै विधमहे, क्रिश्न्प्रियाय धीमहि तन्नो राधा :प्रचोदयात


तुलसी गायत्री

ॐ श्री तुल्स्ये विधमहे, विश्नुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा: प्रचोदयात


सीता गायत्री

ॐ जनक नंदिन्ये विधमहे भुमिजाय धीमहि तन्नो सीता :प्रचोदयातहंसा गायत्री

ॐ परम्ह्न्साय विधमहे, महा हंसाय धीमहि तन्नो हंस: प्रचोदयात


सरस्वती गायत्री

ॐ वाग देव्यै विधमहे काम राज्या धीमहि तन्नो सरस्वती :प्रचोदयातपृथ्वी गायत्री

ॐ पृथ्वी देव्यै विधमहे सहस्र मूरतयै धीमहि तन्नो पृथ्वी :प्रचोदयात

No comments:

Post a Comment